Zapytanie ofertowe – Dostawa „opasek bezpieczeństwa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym pn.

„Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Miasto Lębork w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” – w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Szczegółowa specyfikacja, wymagania oraz dokumenty w załączniku.