Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w Lęborku

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w Lęborku (CWOK)

Do zadań Centrum w szczególności należy:

– prowadzenie działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą,

– udzielanie wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą i przeżywającym kryzysy,

– organizowanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej,

– informowanie o instytucjach i podmiotach świadczących pomoc długoterminową,

– prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej nakierowanej na pomoc najmłodszym: dzieciom i młodzieży,

– udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian,

– współpraca z placówkami pomagającymi w rozwiązywaniu problemowych sytuacji.

 

ADRES:

ul. B. Krzywoustego 1, pok. 127, 84-300 Lębork

 

GODZINY DYŻURÓW:

Pedagog – środa 16:00 – 20:00

Psycholog – wtorek 10:00 – 14:00, środa 15:00 – 20:00, czwartek 10:00 – 15:00

 

PRACOWNICY:

Justyna Klinkosz-Pujsza – Pedagog

Joanna Główczewska – Psycholog