Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w Lęborku

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w Lęborku (CWOK)

Do zadań Centrum w szczególności należy:

– prowadzenie działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą,

– udzielanie wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą i przeżywającym kryzysy,

– organizowanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej,

– informowanie o instytucjach i podmiotach świadczących pomoc długoterminową,

– prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej nakierowanej na pomoc najmłodszym: dzieciom i młodzieży,

– udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian,

– współpraca z placówkami pomagającymi w rozwiązywaniu problemowych sytuacji.

 

ADRES:

ul. B. Krzywoustego 1, pok. 127, 84-300 Lębork

 

Na adres mops@mopslebork.pl wyślij wiadomość podając swoje imię, nazwisko i numer telefonu, w tytule wpisując specjalistyczne poradnictwo, a specjalista się z Tobą telefonicznie skontaktuje najszybciej jak to będzie możliwe.

Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem: 59/ 8622711 od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.