Rodzina 500+

Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

21

Wrz 22

Informacja dotycząca DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje o możliwości składania wniosków o „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła”. Wnioski można składać w pokoju 121 .

Przyjmowanie wniosków:

Poniedziałek 8 – 15

Wtorek           8 – 14

Czwartek        8 – 14

 

Dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako źródło ciepła:

  • Pelet drzewny
  • Drewno kawałkowe
  • Inny rodzaj biomasy
  • Gaz skroplony LPG
  • Olej opałowy

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz z zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

23

Sie 22

Informacje dotyczące DODATKU WĘGLOWEGO

Informuję, iż zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym  przyznanie  dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Informację o przyznaniu dodatku węglowego przesyła się na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje  możliwości osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku węglowego w MOPS w Lęborku.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego będą przyjmowane w MOPS w Lęborku w pokoju nr 118:

poniedziałek  od 8:00 do 15:00

wtorek             od 8:00 do 14:00

czwartek          od 8:00 do 14:00

Wnioski o dodatek węglowy można  także składać przez E-PUAP na adres: MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LĘBORKU

5

Sie 22

Nabór pracownika – referent sekcji świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent sekcji świadczeń.

 

Termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00.

Szczegółowe informację, wymagania oraz zakres obowiązków w załączniku.

Załączniki

Plik Opis
Nabór pracownika

1

Lip 22

Nabór pracowników – Streetworker

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ogłasza nabór na stanowisko Streetworkera.

Termin składania ofert – 15.07.2022 r. godz. 15:00.

Szczegółowe informacje, wymagania i zadania w załączniku.

Załączniki

Plik Opis
nabór-streetworker

23

Maj 22

Informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku poniżej przekazuję informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną, która zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi oraz pliki wideo kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”.

– wersja polska – https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

– wersja ukraińska – https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA – https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dlauchodzcow-z-ukrainy

– angielska wersja strony MSWiA – https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-forrefugees-from-ukraine

 

1 2 3 23