Przemoc wobec dzieci

Przemoc wobec dzieci

          Abu dowiedzieć się więcej kliknij w link - https://fdds.pl/co-robimy/kampanie/reaguj.html  
Czytaj dalej

21

Lis 22

Ogłoszenie przetargu – świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ogłasza przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS na rok 2023.

Treść ogłoszenia wraz z SIWZ w załączniku.

Załączniki

Plik Opis
OGŁOSZENIE+SIWZ

10

Lis 22

Informacja o możliwości zakupu paliwa stałego na warunkach preferencyjnych

W dniu 27 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Gmina Miasto Lębork, zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 tej ustawy, ogłosiła w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Ustawa umożliwia uprawnionym gospodarstwom domowym zakup węgla kamiennego od gminy po cenie nie większej niż 2000 zł brutto, w ilości 1500 kg do 31 grudnia 2022 r., oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 roku. Z informacji, które posiadamy na dzień dzisiejszy wynika, że dostępny będzie następujący asortyment węgla:

– miał

– ekogroszek / groszek

– orzech

W celu dokonania zakupu preferencyjnego należy  złożyć wniosek, począwszy od dnia 14-11-2022 r., najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku. Ustawodawca nie przewidział wprowadzenia jednego wzoru formularza takiego wniosku, w związku z czym, aby ułatwić ich składanie, opracowany został wzór takiego formularza, który zawiera wszystkie wymagane przepisami informacje.

Formularz ten jest dostępny do pobrania w załączniku oraz w formie papierowej w Informacji MOPS.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku należy dokonać wpłaty za planowany do zakupu opał na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 63 1240 3800 1111 0011 2010 7239 z podaniem w tytule przelewu imienia, nazwiska oraz adresu wnioskodawcy. Wysokość opłaty – 1700 zł za 1 tonę węgla.

Zachęcamy osoby zainteresowane do składania wniosków, co umożliwi sprawne zaplanowanie i realizację dostaw węgla, choć ze względu na liczbę gmin, biorących udział w programie, należy liczyć się z tym, że dostawy te będą rozłożone w czasie.

Odbioru węgla należy dokonać (własnym transportem) na terenie Kotłowni KR-1 MPEC w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 24a po otrzymaniu pisemnej informacji o możliwości odbioru.

Do preferencyjnego zakupu opału uprawnione są osoby, które otrzymały „dodatek węglowy” o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

27

Paź 22

WYPŁATY dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznania oraz wypłacania dodatku węgłowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, nie zostaną zrealizowane w przewidzianym ustawowo terminie z powodu braku środków finansowych, które nie zostały przekazane przez Wojewodę.

 

Nadmieniamy, że pierwsze wypłaty zostaną uruchomione NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

12

Paź 22

Tydzień Mediacji 2022

Szanowni Państwo,

w dniach 17-21 października 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Lęborku obchodzony będzie Tydzień Mediacji, w ramach którego w Sali nr 2 Sądu Rejonowego w Lęborku przy Pl. Kopernika 4 dyżurować będą mediatorzy i sędziowie wg następującego grafiku:
– 17.10.2022 r. godz. 12.00-14.00 – mediator Edyta Wojciechowicz
– 18.10.2022 r. godz. 12.00-14.00 – sędzia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
– 19.10.2022 r. godz. 12.00-14.00 – sędzia II Wydziału Karnego
– 20.10.2022 r. godz. 12.00-14.00 – sędzia I Wydziału Cywilnego
– 21.10.2022 r. godz. 11.00-13.00 – mediator Anna Bartkiewicz

W w/w dniach będzie można zasięgnąć nieodpłatnie informacji na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

29

Wrz 22

Podpisywanie dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną (ePuap).

UWAGA – każdy wniosek przesyłany drogą elektroniczną (ePuap) musi zawierać podpisany elektronicznie plik (załącznik)!

Aby podpisać plik (załącznik) przejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

1 2 3 24