Rodzina 500+

Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

15

Paź 21

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do zapoznania się z zapisami Programu dostępnymi w załączniku.

Wniosek o przystąpienie do Programu na Karcie zgłoszenia wraz dokumentami poświadczającymi niepełnosprawność należy złożyć w MOPS w terminie do 21.10.2021 r.

15

Paź 21

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do zapoznania się z zapisami Programu dostępnymi w załączniku.

Wniosek o przystąpienie do Programu na Karcie zgłoszenia wraz z zakresem czynności oraz dokumentami poświadczającymi niepełnosprawność należy złożyć w MOPS w terminie do 21.10.2021 r.

4

Paź 21

Rodziny zastępcze – szkolenie.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ !

JUŻ OD LISTOPADA 2021r. RUSZA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zaprasza wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów
na rodziny zastępcze.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE – telefon: 598-628-106

 

plakat szkolenie 2021

4

Sie 21

Dobry Start – 300+

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

 

https://mopslebork.pl:2096/cpsess6104268322/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2640&_part=2&_action=get&_extwin=1&_framed=1&_mimewarning=1&_embed=1

1 2 3 18