Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku następujące dokumenty:

  1. Wypełniony obowiązujący druk wniosku w powyższej sprawie.
  2. Wypełniony obowiązujący druk deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego oraz dokumenty potwierdzające ich wysokość.
  3. Wydruk uwzględniający składniki opłat za mieszkanie.
  4. Osoba zamieszkująca w lokalu mieszkalnym niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zobowiązana jest dołączyć druk z potwierdzonymi czynnikami podwyższającymi i obniżającymi składniki czynszu.
  5. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.