Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2133; ost. zm. Dz. U. z 2021r. poz. 11).
  2. Uchwała Nr XXIII-409/21 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.05.2021r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2021r. poz. 2303) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828).
  4. Uchwała Nr XVIII-167/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dla ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
  5. Zarządzenie Nr 16/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 01 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.