Instytucje uprawnione do pomocy

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, ul. Toruńska 5, 84-300 Lębork
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork,
 3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork
 4. Placówki oświatowe na terenie Lęborka (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
 5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji.
 6. Wydział Żandarmerii Wojskowej, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia (w przypadku, gdy członek rodziny którego dotyczy Procedura jest żołnierzem)

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA LOKALNIE:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, Tel. 59/8628-106
 • Klub Abstynenta „Odnowa” w Lęborku, ul. Krzywoustego 1, pokój nr 107, 84-300 Lębork, klub.abstynenta.odnowa@gmail.com
 • Lęborskie Stowarzyszenie „Alternatywa dla Uzależnień” w Lęborku, ul. Krzywoustego 1, pokój nr 140 , 84-300 Lębork, Tel. 667 118 419
 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lęborku, tel. 697 911 782
 • Prokuratura Rejonowa w Lęborku, ul. Przyzamcze 2, 84-300 Lębork, tel. 59 8622 273
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork, tel. 690 489 658
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w SPS ZOZ, ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, tel. 59 86 35 262

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Telefon jest czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!
Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski!
W Telefonie Zaufania jesteś anonimowy – nie musisz mówić nam, jak się nazywasz i skąd dzwonisz.
Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.

Poradnia telefoniczna „Niebieskiej linii” 22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 20.00

 Centrum Praw Kobiet, tel. 600 070 717,

Nie masz możliwości skorzystania z telefonu? Napisz do nas wiadomość e-mail:

Telefon zaufania dla osób starszych, tel. 22 635 09 54 – wtorki w godz. 9-12, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.

W ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pn. „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” utworzona została bezpłatna aplikacja „Twój Parasol” skierowana do osób doznających przemocy w rodzinie. Aplikację można zainstalować na smartphonie z systemem operacyjnym Android i/lub Ios lub pobrać na stronie www.twojparasol.com.

Aplikacja działa w dwóch trybach – jawnym oraz ukrytym (nawet gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie posiada wiedzę o istnieniu aplikacji, nie jest w stanie dotrzeć do niej na smartphonie osoby doznającej przemocy).

W trybie jawnym jest pełnowartościową i funkcjonalną aplikacją pogodową. W trybie ukrytym pozwala użytkownikowi m.in. wysłać „dyskretne” alerty z prośbą o pomoc (do wskazanych przez siebie osób), szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym, prowadzić „ukryty notatnik” ze zdjęciami lub nagraniami video, które nie zapisują się w pamięci telefonu ale są wysyłane automatycznie na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

Dodatkowo aplikacja umożliwia uzyskanie porad i informacji, na temat instytucji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Program wyposażony jest w nawigację, wskazującą położenie użytkownika, który potrzebuje pomocy.