Kadra

Kierownik
Elżbieta Michalska
pokój 111 przez 112
przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 12:00-14:00

Zastępca Kierownika
Katarzyna Nowak
pokój 113
tel. 0-59/8622-711

Główna księgowa
Elwira Czerwonka
pokój 114
tel. 0-59/8634-968

Koordynator pracy socjalnej
Elżbieta Konkol
pokój nr 209
tel. 0-59/8634-951

Kierownik Noclegowni i DDP
Przemysław Kreft
tel. 0-59/8634-755

Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych
Krystyna Barańska
pokój nr 118
tel. 0-59/8634-956

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Małgorzata Roman
pokój nr 108
tel. 0-59/8634-754

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Jarosław Klasa
ul. Kossaka 84
tel. 0-59/8625-160