Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) odsyłacz z linka:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” odsyłacz z linka:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112091245/O/D20111245.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie odsyłacz z linka:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102011334/O/D20101334.pdf