Specjalista d/s przemocy

Katarzyna Nowak

pok. 113 (parter)
przyjmuje od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
tel. 0-59/8634-964

 

Do zadań pracownika Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie należy:

  • działanie w środowisku lokalnym na rzecz ofiar przemocy,
  • udzielanie informacji o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy dla osób dotkniętych przemocą,
  • udzielanie pomocy w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych źródeł wsparcia zewnętrznego,
  • wskazywanie osób, środowisk i instytucji, które mogą udzielić skutecznej pomocy ofiarom przemocy,
  • kreowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym a także praca ze sprawcami przemocy,
  • zwiększanie świadomości osób uwikłanych w przemoc,

Pracownik punktu podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka.