Przemoc wobec dzieci

Przemoc wobec dzieci

          Abu dowiedzieć się więcej kliknij w link - https://fdds.pl/co-robimy/kampanie/reaguj.html  
Czytaj dalej

27

Paź 22

WYPŁATY dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznania oraz wypłacania dodatku węgłowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, nie zostaną zrealizowane w przewidzianym ustawowo terminie z powodu braku środków finansowych, które nie zostały przekazane przez Wojewodę.

 

Nadmieniamy, że pierwsze wypłaty zostaną uruchomione NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

12

Paź 22

Tydzień Mediacji 2022

Szanowni Państwo,

w dniach 17-21 października 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Lęborku obchodzony będzie Tydzień Mediacji, w ramach którego w Sali nr 2 Sądu Rejonowego w Lęborku przy Pl. Kopernika 4 dyżurować będą mediatorzy i sędziowie wg następującego grafiku:
– 17.10.2022 r. godz. 12.00-14.00 – mediator Edyta Wojciechowicz
– 18.10.2022 r. godz. 12.00-14.00 – sędzia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
– 19.10.2022 r. godz. 12.00-14.00 – sędzia II Wydziału Karnego
– 20.10.2022 r. godz. 12.00-14.00 – sędzia I Wydziału Cywilnego
– 21.10.2022 r. godz. 11.00-13.00 – mediator Anna Bartkiewicz

W w/w dniach będzie można zasięgnąć nieodpłatnie informacji na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

29

Wrz 22

Podpisywanie dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną (ePuap).

UWAGA – każdy wniosek przesyłany drogą elektroniczną (ePuap) musi zawierać podpisany elektronicznie plik (załącznik)!

Aby podpisać plik (załącznik) przejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

21

Wrz 22

Informacja dotycząca DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje o możliwości składania wniosków o „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła”. Wnioski można składać w pokoju 121 .

Przyjmowanie wniosków:

Poniedziałek 8 – 15

Wtorek           8 – 14

Czwartek        8 – 14

 

Dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako źródło ciepła:

  • Pelet drzewny
  • Drewno kawałkowe
  • Inny rodzaj biomasy
  • Gaz skroplony LPG
  • Olej opałowy

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz z zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

23

Sie 22

Informacje dotyczące DODATKU WĘGLOWEGO

Informuję, iż zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym  przyznanie  dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Informację o przyznaniu dodatku węglowego przesyła się na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje  możliwości osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku węglowego w MOPS w Lęborku.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego będą przyjmowane w MOPS w Lęborku w pokoju nr 118:

poniedziałek  od 8:00 do 15:00

wtorek             od 8:00 do 14:00

czwartek          od 8:00 do 14:00

Wnioski o dodatek węglowy można  także składać przez E-PUAP na adres: MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LĘBORKU