Przemoc wobec dzieci

Przemoc wobec dzieci

          Abu dowiedzieć się więcej kliknij w link - https://fdds.pl/co-robimy/kampanie/reaguj.html  
Czytaj dalej

23

Maj 22

Informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku poniżej przekazuję informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną, która zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi oraz pliki wideo kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”.

– wersja polska – https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

– wersja ukraińska – https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA – https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dlauchodzcow-z-ukrainy

– angielska wersja strony MSWiA – https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-forrefugees-from-ukraine

 

28

Kwi 22

Rozstrzygnięcie postępowania – zakup „opasek bezpieczeństwa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku w załączeniu przekazuje do wiadomości protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia zapytania ofertowego pn:

„Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Miasto Lębork w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” – w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Załączniki

Plik Opis
Protokół

20

Kwi 22

Korpus Wsparcia Seniorów 2022 – nabór chętnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ogłasza nabór chętnych do udziału w bezpłatnym  

Programie „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.

 

W ramach Programu mieszkańcy Gminy Miasto Lębork w wieku 65 lat i więcej otrzymają bezpłatny dostęp do „opieki na odległość”, w ramach którego dostarczone zostaną im „opaski bezpieczeństwa”. Opaski będą umożliwiały całodobowy kontakt z bezpłatnym centrum opieki przy użyciu przycisku SOS. Dodatkowo opaski będą posiadały inne funkcje np. lokalizator GPS, czujnik upadku, pomiar tętna i saturacji.

 

Warunki udziału w Programie:

  1. Program skierowany jest przede wszystkim do osób mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia oraz nie korzystają  z wsparcia w formie usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS.
  2. Ośrodek zapewnia dostarczenie sprzętu dostosowanego pod względem obsługi do umiejętności  osób  wieku  65 lat i więcej.
  3. Uczestnicy Programu będą mieli zapewnione szkolenie z obsługi sprzętu a także zagwarantowanie wsparcie techniczne w trakcie trwania Programu.
  4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż posiadana liczba urządzeń o udziale w Programie decydowała będzie sytuacja osobista kandydat oceniana przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.
  5. Program realizowany będzie od 01 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  z możliwością kontynuacji w latach kolejnych
  6. Udział w programie w 2022 roku jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

 

Osoby chętne do udziału w Programie proszone są o kontakt  z pracownikiem socjalnym w terminie do 29.04.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących spraw technicznych prosimy o kontakt z pracownikiem administracyjnym pod numerem 059 8634 752.

 

 ZAPRASZAMY

      LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!     

 

Program finansowany jest z budżetu państwa na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020  r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

11

Kwi 22

Informacja o godzinach pracy MOPS w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek).

Informujemy, że w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lęborku

obsługę interesantów prowadzić będzie do godz. 12:00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

8

Kwi 22

Zapytanie ofertowe – Dostawa „opasek bezpieczeństwa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym pn.

„Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Miasto Lębork w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” – w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Szczegółowa specyfikacja, wymagania oraz dokumenty w załączniku.