Informacje dotyczące DODATKU WĘGLOWEGO

Informuję, iż zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym  przyznanie  dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Informację o przyznaniu dodatku węglowego przesyła się na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje  możliwości osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku węglowego w MOPS w Lęborku.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego będą przyjmowane w MOPS w Lęborku w pokoju nr 118:

poniedziałek  od 8:00 do 15:00

wtorek             od 8:00 do 14:00

czwartek          od 8:00 do 14:00

Wnioski o dodatek węglowy można  także składać przez E-PUAP na adres: MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LĘBORKU