Informacja dotycząca DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje o możliwości składania wniosków o „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła”. Wnioski można składać w pokoju 121 .

Przyjmowanie wniosków:

Poniedziałek 8 – 15

Wtorek           8 – 14

Czwartek        8 – 14

 

Dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako źródło ciepła:

  • Pelet drzewny
  • Drewno kawałkowe
  • Inny rodzaj biomasy
  • Gaz skroplony LPG
  • Olej opałowy

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz z zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.