Świadczenie pielęgnacyjne – odbiór decyzji.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lęborku

informuje, że osoby ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne

mogą odbierać decyzje przyznające ww.świadczenie

w Informacji MOPS w dniach poniedziałek-piątek w godz. 7-15.

(przed odbiorem prosimy o kontakt telefoniczny)

Continue reading...