Informacja o możliwości zakupu paliwa stałego na warunkach preferencyjnych

W dniu 27 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Gmina Miasto Lębork, zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 tej ustawy, ogłosiła w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Ustawa umożliwia uprawnionym gospodarstwom domowym zakup węgla kamiennego od gminy po cenie nie większej niż 2000 zł brutto, w ilości 1500 kg do 31 grudnia 2022 r., oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 roku. Z informacji, które posiadamy na dzień dzisiejszy wynika, że dostępny będzie następujący asortyment węgla:

– miał

– ekogroszek / groszek

– orzech

W celu dokonania zakupu preferencyjnego należy  złożyć wniosek, począwszy od dnia 14-11-2022 r., najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku. Ustawodawca nie przewidział wprowadzenia jednego wzoru formularza takiego wniosku, w związku z czym, aby ułatwić ich składanie, opracowany został wzór takiego formularza, który zawiera wszystkie wymagane przepisami informacje.

Formularz ten jest dostępny do pobrania w załączniku oraz w formie papierowej w Informacji MOPS.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku należy dokonać wpłaty za planowany do zakupu opał na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 63 1240 3800 1111 0011 2010 7239 z podaniem w tytule przelewu imienia, nazwiska oraz adresu wnioskodawcy. Wysokość opłaty – 1700 zł za 1 tonę węgla.

Zachęcamy osoby zainteresowane do składania wniosków, co umożliwi sprawne zaplanowanie i realizację dostaw węgla, choć ze względu na liczbę gmin, biorących udział w programie, należy liczyć się z tym, że dostawy te będą rozłożone w czasie.

Odbioru węgla należy dokonać (własnym transportem) na terenie Kotłowni KR-1 MPEC w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 24a po otrzymaniu pisemnej informacji o możliwości odbioru.

Do preferencyjnego zakupu opału uprawnione są osoby, które otrzymały „dodatek węglowy” o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.