Rodzina 500+

Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

1

Kwi 22

Rozstrzygnięcie postępowania – „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku w załączeniu przekazuje do wiadomości protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

 1. „Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej, tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego”

Załączniki

Plik Opis
Protokół

18

Mar 22

Zapytanie ofertowe – Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lęborku zaprasza do składania ofert w postępowaniu

„Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego”.

Szczegóły wraz z specyfikacją w załączniku.

2

Mar 22

Usługa bezpłatnego transportu dla mieszkańców powiatu lęborskiego

Powiat Lębork, informuje, że rozpoczął usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”. Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do punktów świadczących usługi szczepień przeciwko COVID-19, na rehabilitację, teatru, szkolenia zawodowe czy załatwić istotne sprawy w instytucjach na terenie województwa pomorskiego. Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu.

Kto może korzystać z bezpłatnej usługi transportowej?

Projekt jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców z Powiatu Lęborskiego o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikające z ograniczonej sprawności. Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć /bezpłatnie/ opiekun transportu lub opiekun własny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu?

Usługę można zamawiać dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu: 720 820 006 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Możliwy jest kontakt przez sms, a także w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: doortodoor@starostwolebork.pl, istnieje również możliwość złożenia prostego pisma (formularza) oraz zamówienia usługi osobiście w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę. Zapotrzebowanie na ww. usługę należy zamawiać z wyprzedzeniem czasowym 7 dni roboczych. Po weryfikacji spełnienia kryteriów i potwierdzeniu wolnego terminu usługi,  użytkownik otrzyma potwierdzenie o możliwości realizacji usługi w planowanym przez niego dniu. Podczas kontaktu z pracownikiem merytorycznym ds. realizacji usług osoba zainteresowana transportem, zostanie poproszona o podanie nie tylko terminu przejazdu, ale także celu transportu oraz zapotrzebowania na np. asystę drugiej osoby podczas usługi.

Prosimy pamiętać, że usługa nie pełni funkcji transportu medycznego/sanitarnego oraz nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

https://www.powiat-lebork.com/starostwo/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-z-potrzeba-wsparcia-w-zakresie-uslug-transportowych-door-to-door-z-terenu-powiatu-leborskiego/rozpoczeto-usluge-transportowa-door-to-door/

28

Lut 22

Infolinią „STOP DEPRESJI” prowadzoną przez Fundację ITAKA.

 • Podejrzewasz, że masz depresję?
 • Wiesz, że chorujesz na depresję, lecz nadal masz opory przed pójściem do specjalisty? Może obawiasz się reakcji otoczenia na wiadomość, że chodzisz do psychologa, leczysz się u psychiatry?
 • Jesteś w trakcie leczenia, ale leki nie działają? Masz pytania, których nie zadałeś lekarzowi prowadzącemu?
 • Twój bliski jest chory na depresję, a Ty nie wiesz jak możesz mu pomóc?

Nie wstydź się zadzwonić. Nasi specjaliści czekają na Twój telefon.

Psycholog: poniedziałek, wtorek i piątek: 15.00 – 20.00

Seksuolog: środa 15.00 – 20.00

Psychiatra: czwartek 15.00 – 20.00

Nasi specjaliści nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Ale wytłumaczą, na czym polega leczenie oraz terapia osób z rozpoznaną depresją, podpowiedzą co robić i udzielą wsparcia.

Pamiętaj, że depresja jest chorobą, którą się leczy, i z którą można żyć.

Od początku istnienia telefonu dzwoniły do nas tysiące osób. Z dużych i mniejszych miejscowości. Kobiet i mężczyzn. Chorych, podejrzewających chorobę, a także ich rodzin i przyjaciół.

Czekamy na Twój telefon!

 

https://stopdepresji.pl/

 

ZDROWIE PSYCHICZNE I TELEFONY ZAUFANIA

 • 22 484 88 01 – ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA
 • 116 123 – TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH
 • 22 635 09 54 – TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB STARSZYCH

INFOLINIE

 • 800 190 590 – INFOLINIA MZ WS. KORONAWIRUSA
 • 800 676 676 – INFOLINIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
 • 800 190 590 – RZECZNIK PRAW PACJENTA

TELEFONY WS. DZIECI I MŁODZIEŻY

 • 800 080 222 Linia Dzieciom
 • 800 12 12 12 – TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
 • 116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
 • 800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
 • 22 635 93 92 – TELEFON GRUPY EDUKATORÓW SEKSUALNYCH „PONTON”

TELEFONY ZW. Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

 • 800 120 002 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – „NIEBIESKA LINIA”
 • (22) 621 35 37 I 600 070 717 – CENTRUM PRAW KOBIET
 • 800 120 226 – POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA WS. PRZEMOCY W RODZINIE

INNE

 • 800 108 108 – BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH FUNDACJI „NAGLE SAMI”
 • 801 033 242 – INFOLINIA „ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW”
 • 22 628 52 22 – LAMBDA WARSZAWA – POMOC DLA OSÓB LGBT
 • 801 888 448 / 22 692 82 26 – TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

TELEFONY WS. OSÓB ZAGINIONYCH

 • 116 000 – TELEFON W SPRAWIE ZAGINONEGO DZIECKA I NASTOLATKA,
 • 22 654 70 70 – LINIA WSPARCIA FUNDACJI ITAKA

15

Lut 22

Oferta pracy na stanowisko wychowawcy (streetworkera) do pracy w projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

 1. Wyszyńskiego 3

Oferta pracy na stanowisko wychowawcy (streetworkera) do pracy w projekcie

 

 1. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

okres realizacji: 01.11.2019 roku – 31.12.2022 roku nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0005/17

 

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna ,psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku – uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

– co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

– w przypadku pedagoga – tytuł magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna.

–  w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia
8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2019, poz. 1026)

 

Do zadań wychowawcy (streetworkera) należy w szczególności:

–  poznać środowisko lokalne, ustalić potrzeby i możliwości działania,

– organizować własna prace w sposób samodzielny, odpowiedzialny za dobór metod i form realizacji zadania,

– wypracować model pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym- na ulicy, podwórku, boisku, parku w obszarze wyznaczonym przez pracodawcę,

– prowadzić działania zmniejszające zagrożenie patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielenia ochrony i różnorodnej pomocy dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki,

– prowadzić działania prowadzące do rozbudowania wśród podopiecznych zainteresowań
i wskazywać możliwości realizacji zamierzeń, wspieranie w sytuacjach kryzysowych,

– wpływać na zmianę zachowań podopiecznych poprzez bezpośrednie kontakty z dziećmi dzięki wychowawczym, kulturotwórczym i korygującym działaniom, dążenie do wzmacniania pozytywnych nastawień, rozwoju aspiracji życiowych,

– propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening
w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,

– rozszerzenie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń, ułatwianie nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od potrzeb i umiejętności, stymulowanie podopiecznych do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości, sił osób, grup, instytucji

– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny wymagających wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych

– monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta,

– prowadzenie dokumentacji (metryczki osób lub rodziny, plany pomocy, protokoły z wejścia do rodziny i inne),

– udzielać wsparcia psychologicznego poprzez indywidualne rozmowy,

– organizować wycieczki krajoznawcze i profilaktyczne.

– nawiązywać współpracę z rodzicami podopiecznych,

– sporządzenie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań.

 

Wymiar czasu pracy: ½ etatu z możliwością zwiększenia wymiaru do pełnego etatu (system pracy zadaniowy).

Liczba miejsc: jedno

Okres realizacji zadania: od marca 2022 roku

Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko wychowawcy (streetworkera)” na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3, lub bezpośrednio złożyć w sekretariacie MOPS pok. 112. Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie ofert do dnia 2 marca 2022r. do godz. 15.

Klauzula informacyjna: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Dz. U.UE.L. z 2016 r. nr 119, str.1) w sposób i w zakresie opisanym szczegółowo na stronie MOPS w Lęborku
(https://mopslebork.pl/rodo/).