Rodzina 500+

Rodzina 500+

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

3

Wrz 20

Zmiana godzin przyjmowania interesantów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że od 7 września 2020 roku zmieniają się godziny przyjmowania wniosków na fundusz alimentacyjny;

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 – 14.00

środa i piątek: nieczynne dla interesantów

1

Wrz 20

KOMUNIKAT – AWARIA TELEFONÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że w związku z awarią sieci telefonicznej kontakt telefoniczny jest niemożliwy.

Prosimy o kontakt e-mail: mops@mopslebork.pl

21

Sie 20

Ankieta dla młodzieży

Serdecznie zachęcamy młodzież szkolną do wypełnienia ankiety za pośrednictwem, udostępnionego formularza online, w terminie do 30 września 2020 r.

Ankieta, skierowana jest do uczniów klas IV-VIII lęborskich szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lęborka a jej celem jest właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na obszarze gminy.

Wyniki badania ankietowego posłużą opracowaniu elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lęborka.

Link do ankiety:

https://forms.gle/ZLQbn6g9ZKsWLe4s8

19

Sie 20

Ankieta – „Problemy społeczne”

Trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Zasadnicze części, z których będzie składał się dokument to diagnoza sytuacji społecznej, określenie problemów, które ograniczają poziom ich życia, wypracowanie celów i działań ograniczających te problemy, wskazanie źródeł finansowania podejmowanych inicjatyw oraz sposobu zarządzania wdrażaniem Strategii.

Chcemy, aby na każdym etapie opracowania dokumentu mieli Państwo możliwość udziału w jej tworzeniu. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Lęborku.

Jednym z narzędzi temu służącym jest anonimowa ankieta sondażowa. Informacje z niej uzyskane posłużą do określenia podstawowych problemów i wskażą na najważniejsze dla Państwa kierunki działań do opracowania w Strategii.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy tylko kliknąć w link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć „wyślij”.

Mieszkańcy nie posiadający dostępu do urządzeń elektronicznych lub Internetu mogą wypełnić dokument w wersji papierowej i złożyć go osobiście lub listownie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, poprzez wrzucenie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku (skrzynka dostępna całą dobę).

Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie MOPS w Lęborku oraz w załączniku.

Termin wypełniania ankiety: do dnia 30 września 2020 roku.

 

LINK DO ANKIETY

https://forms.gle/mxZA89mbtD4hsaa59

Załączniki

Plik Opis
ANKIETA - problemy społeczne

12

Sie 20

Ankieta – „Przemoc w rodzinie”

Zapraszamy do udziału w ankiecie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku na potrzeby opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, zwraca się z prośbą do mieszkańców Lęborka o wypełnienie anonimowej ankiety.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy tylko kliknąć w link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć „wyślij”.

Mieszkańcy nie posiadający dostępu do urządzeń elektronicznych lub Internetu mogą wypełnić dokument w wersji papierowej i złożyć go osobiście lub listownie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.

Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie MOPS w Lęborku.

Termin wypełnienia ankiety: do dnia 30 września 2020 roku.

LINK do ankiety:

https://www.survio.com/survey/d/C2S8M9H8L7T0C9S1X

Załączniki

Plik Opis
Ankieta - Przemoc w rodzinie