Rodzina 500+

Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

31

Mar 21

Telefon dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku funkcjonuje telefon informacyjno-interwencyjny dla osób i rodzin będących w sytuacji  kryzysowej, w tym doświadczających przemocy.

Udzielamy doraźnej, bezpłatnej pomocy:

 • osobom, które ucierpiały na skutek zdarzenia losowego
 • doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej
 • utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem
 • doświadczyły klęski żywiołowej
 • przeżywają niekorzystną i trudną dla siebie zmianę w życiu

Założenia dotyczące etapów pracy w zakresie dyżuru:

 • nawiązanie kontaktu z klientem,
 • wstępna diagnoza sytuacji kryzysowej z określeniem potrzeb i zasobów klienta,
 • podejmowanie działań interwencyjnych, wymagających szybkiej aktywności z instytucjami w zakresie złagodzenia i wyeliminowania skutków kryzysu, z Policją, Prokuraturą, MOPS, służbą zdrowia i innymi instytucjami działającym na rzecz osób i rodzin.

Przeprowadzamy rozmowy wspierająco – informujące. Udzielane są one przez specjalistów pracujących w OIK, wg potrzeb osób będących w kryzysie.

Specjaliści oferują informację o sieci profesjonalnej pomocy, mini edukację, wsparcie i poradę.

Po pomoc może się zgłosić zarówno osoba doznająca przemocy, jak też osoba stosująca przemoc, świadek przemocy w rodzinie.

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia.

 

 W załączniku na dole strony znajdą Państwo zakres udzielanych informacji.

24

Mar 21

Informacja o godzinach pracy MOPS w dniu 02.04.2021 r. (Wielki Piątek).

Informujemy, że w dniu 02.04.2021 r. (Wielki Piątek)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lęborku

obsługę interesantów prowadzić będzie do godz. 12:00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

22

Mar 21

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych,

jest od 1 października 2020 r. realizowany jest przez:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy.

To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

W tym celu należy odwiedzić stronę: http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnić ankietę lub zostawić swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajduje się również więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Poniżej informacja do pobrania.

17

Mar 21

#Challenge „Laura, leć”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lęborku przyłączają się do  #Challenge”Laura, leć!”, polegającej na czytaniu fragmentu książki, wspierając jednocześnie akcję https://www.siepomaga.pl/lauralec

Dziękujemy za nominację – Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” w Lęborku ❤️🙂

Zachęcamy do wpłacania pieniędzy na rzecz chorej Laury Paczuły, cierpiącej na SMA2.
Nominujemy:
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Lęborku
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
Zbudujmy Laurze ogromne skrzydła, aby wzleciała po marzenie! To będzie lot tylko lub aż po zdrowie i życie!❤️🙂💚

 

20

Sty 21

Świadczenie wychowawcze „500+” – składanie wniosków w roku 2021.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – papierowo w MOPS lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną oraz
 • portal PUE ZUS.

Okres świadczeniowy 2021/2022

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Termin złożenia wniosku: Termin rozpatrzenia:
od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.
od 1 września 2021 do 31 maja 2022 r. nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia wniosku

 

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.