Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

Rodzina 500+

Rodzina 500+

Już od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z
Czytaj dalej
Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
Czytaj dalej

29

Lis 18

Zapytanie ofertowe – bony towarowe

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na dostawę bonów towarowych dla podopiecznych MOPS.

Treść zapytania w załączniku do pobrania.

Załączniki

Plik Opis
Zapytanie ofertowe - bony towarowe

23

Lis 18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Wyszyńskiego 3 zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania z dnia 31.10.2018 roku „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS”.

W ww. postępowaniu do wykonania zamówienia wybrano Firmę „GWARANT” – Tomczyk Sp. J. z siedziba w Głogowie, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.

Załączniki

Plik Opis
Wybór oferty

6

Lis 18

Odpowiedzi do zapytania do przetargu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku z załączeniu publikuje odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczącej przetargu na „Świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku”.

Załączniki

Plik Opis
Odpowiedź na zapytanie

31

Paź 18

Ogłoszenie przetargu – świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ogłasza przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS.

Treść ogłoszenia wraz z SIWZ w załączniku.

Załączniki

Plik Opis
OGŁOSZENIE

24

Paź 18

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

TYLKO DO 30.11.2018 ROKU

 

przysługuje bez względu na dochód w rodzinie,  na każde dziecko uczące się do 20 roku życia

 

(nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do „zerówek”, do szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz szkół wyższych).

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

  • rodzic dziecka
  • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
  • opiekun prawny
  • osoba ucząca się, czyli:
    • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

lub

    • osoba usamodzielniana ( w PCPR )

 

drogą elektroniczną lub w MOPS Lębork, ul. Wyszyńskiego 3

od 7:00 do 15:00