Zapytanie ofertowe – Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lęborku zaprasza do składania ofert w postępowaniu

„Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego”.

Szczegóły wraz z specyfikacją w załączniku.