Korpus Wsparcia Seniorów 2022 – nabór chętnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ogłasza nabór chętnych do udziału w bezpłatnym  

Programie „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.

 

W ramach Programu mieszkańcy Gminy Miasto Lębork w wieku 65 lat i więcej otrzymają bezpłatny dostęp do „opieki na odległość”, w ramach którego dostarczone zostaną im „opaski bezpieczeństwa”. Opaski będą umożliwiały całodobowy kontakt z bezpłatnym centrum opieki przy użyciu przycisku SOS. Dodatkowo opaski będą posiadały inne funkcje np. lokalizator GPS, czujnik upadku, pomiar tętna i saturacji.

 

Warunki udziału w Programie:

  1. Program skierowany jest przede wszystkim do osób mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia oraz nie korzystają  z wsparcia w formie usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS.
  2. Ośrodek zapewnia dostarczenie sprzętu dostosowanego pod względem obsługi do umiejętności  osób  wieku  65 lat i więcej.
  3. Uczestnicy Programu będą mieli zapewnione szkolenie z obsługi sprzętu a także zagwarantowanie wsparcie techniczne w trakcie trwania Programu.
  4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż posiadana liczba urządzeń o udziale w Programie decydowała będzie sytuacja osobista kandydat oceniana przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.
  5. Program realizowany będzie od 01 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  z możliwością kontynuacji w latach kolejnych
  6. Udział w programie w 2022 roku jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

 

Osoby chętne do udziału w Programie proszone są o kontakt  z pracownikiem socjalnym w terminie do 29.04.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących spraw technicznych prosimy o kontakt z pracownikiem administracyjnym pod numerem 059 8634 752.

 

 ZAPRASZAMY

      LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!     

 

Program finansowany jest z budżetu państwa na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020  r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.