Informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku poniżej przekazuję informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną, która zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi oraz pliki wideo kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”.

– wersja polska – https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

– wersja ukraińska – https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA – https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dlauchodzcow-z-ukrainy

– angielska wersja strony MSWiA – https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-forrefugees-from-ukraine