Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot.:

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W terminie do dnia 5.10.2017 roku do godziny 9:00 wpłynęły Continue reading

Continue reading...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi psychologiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na usługi psychologiczne dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

Continue reading...