Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Wyszyńskiego 3 zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania z dnia 31.10.2018 roku „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS”.

W ww. postępowaniu do wykonania zamówienia wybrano Firmę „GWARANT” – Tomczyk Sp. J. z siedziba w Głogowie, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.