ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

TYLKO DO 30.11.2018 ROKU

 

przysługuje bez względu na dochód w rodzinie,  na każde dziecko uczące się do 20 roku życia

 

(nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do „zerówek”, do szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz szkół wyższych).

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

  • rodzic dziecka
  • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
  • opiekun prawny
  • osoba ucząca się, czyli:
    • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

lub

    • osoba usamodzielniana ( w PCPR )

 

drogą elektroniczną lub w MOPS Lębork, ul. Wyszyńskiego 3

od 7:00 do 15:00