Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku następujące dokumenty:

1. Wypełniony obowiązujący druk wniosku w powyższej sprawie.
2. Wypełniony obowiązujący druk deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz dokumenty potwierdzające ich wysokość.
3. Wydruk uwzględniający składniki opłat za mieszkanie.
4. Rachunek za energię elektryczną (dotyczy lokali, które nie są wyposażone w c.o., c.w. i gaz przewodowy).

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (dot. c.o., c.w. i instalacji gazu przewodowego), a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków na energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.