Telefon informacyjno-interwencyjny dla osób w sytuacji kryzysowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku funkcjonuje telefon informacyjno-interwencyjny dla osób i rodzin będących w sytuacji  kryzysowej, w tym doświadczających przemocy.

Udzielamy doraźnej, bezpłatnej pomocy:

  • osobom, które ucierpiały na skutek zdarzenia losowego
  • doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej
  • utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem
  • doświadczyły klęski żywiołowej
  • przeżywają niekorzystną i trudną dla siebie zmianę w życiu

Założenia dotyczące etapów pracy w zakresie dyżuru:

  • nawiązanie kontaktu z klientem,
  • wstępna diagnoza sytuacji kryzysowej z określeniem potrzeb i zasobów klienta,
  • podejmowanie działań interwencyjnych, wymagających szybkiej aktywności z instytucjami w zakresie złagodzenia i wyeliminowania skutków kryzysu, z Policją, Prokuraturą, MOPS, służbą zdrowia i innymi instytucjami działającym na rzecz osób i rodzin.

Przeprowadzamy rozmowy wspierająco – informujące. Udzielane są one przez specjalistów pracujących w OIK, wg potrzeb osób będących w kryzysie.

Specjaliści oferują informację o sieci profesjonalnej pomocy, mini edukację, wsparcie i poradę.

Po pomoc może się zgłosić zarówno osoba doznająca przemocy, jak też osoba stosująca przemoc, świadek przemocy w rodzinie.

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia.

 

 W załączniku na dole strony znajdą Państwo zakres udzielanych informacji.