Świadczenie wychowawcze „500+” – składanie wniosków w roku 2021.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – papierowo w MOPS lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną oraz
  • portal PUE ZUS.

Okres świadczeniowy 2021/2022

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Termin złożenia wniosku: Termin rozpatrzenia:
od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.
od 1 września 2021 do 31 maja 2022 r. nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia wniosku

 

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.