Lęborska akademia młodych 2

Twin Media Sp. z o.o. prowadząca Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Lęborska akademia młodych 2”, który jest kontynuacją projektu „Lęborska Akademia Młodych”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu.

W ramach projektu można skorzystać:

1. z doradztwa zawodowego;

2. ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

3. z 6 lub 7 miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Do projektu zapraszamy osoby bez pracy, nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat. W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby.  Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM ul. Bolesława Krzywoustego 1.  Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.twinmedia.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerami: 796005035, 530072740.

Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska akademia młodych 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.