Ankieta dla młodzieży

Serdecznie zachęcamy młodzież szkolną do wypełnienia ankiety za pośrednictwem, udostępnionego formularza online, w terminie do 30 września 2020 r.

Ankieta, skierowana jest do uczniów klas IV-VIII lęborskich szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lęborka a jej celem jest właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na obszarze gminy.

Wyniki badania ankietowego posłużą opracowaniu elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lęborka.

Link do ankiety:

https://forms.gle/ZLQbn6g9ZKsWLe4s8