Zapytanie ofertowe – Opieka wytchnieniowa 2021.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lęborku zaprasza do składania ofert w postępowaniu

„Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego”.

 

Szczegóły wraz z specyfikacją w załączniku.

Continue reading...

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki Continue reading

Continue reading...