Koronawirus: Informacja MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje,że udostępniono numer telefonu 668 205 407 pod którym udzielane są niezbędne informacje i pomoc osobom, które potrzebują wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Continue reading...

Wypłaty świadczeń w MAJU 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że wypłaty

świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych,okresowych i celowych

odbędą się w dniach 22 maja 2020 r. oraz 27-28 maja 2020 r.

Continue reading...

Nabór – streetworker.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ogłasza nabór na stanowisko Streetworkera.

Termin składania ofert – 01.04.2020 r. godz. 12:00.

Szczegółowe informacje, wymagania i zadania w załączniku.

Continue reading...

Program Specjalny „Wyrównać szanse”

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje projekt Programu Specjalnego pn. „Wyrównać szanse” finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających wykształcenie i kwalifikacje nieadekwatne do Continue reading

Continue reading...