Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki Continue reading

Continue reading...

Świadczenie pielęgnacyjne – odbiór decyzji.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lęborku

informuje, że osoby ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne

mogą odbierać decyzje przyznające ww.świadczenie

w Informacji MOPS w dniach poniedziałek-piątek w godz. 7-15.

(przed odbiorem prosimy o kontakt telefoniczny)

Continue reading...