Akty prawne

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828).

4. Uchwała Nr XVIII-167/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dla ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

5. Zarządzenie Nr 16/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 01 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.