Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

W związku z art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.) można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:

1.Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć klauzulę, ze wskazaniem okresu wstecz, za który dodatek ma zostać przyznany (wzór do pobrania).

2.Okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy.

3.Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego na podstawie innej wcześniej wydanej decyzji.

4.Pozostałe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.

 

Plik do pobrania:

wniosek +klauzula

Załączniki

Plik Opis
wniosek +klauzula