Wolontariat

Tatiana Zielke

Biuro wolontariatu znaduje sie pod adresem:
84–300  Lębork
ul. Krzywosutego 1, pokój 104
poniedziałek 11:30 do 16:30, wtorek 10:00 do 13:30, środa 11:30 do 16:30
czwartek 10:00 do 13:30
tel. 668-205-407

Do zadań pracownika biura wolontariatu należy:

  • pośrednictwo pracy dla wolontariuszy,
  • promowanie wolontariatu w środowisku lokalnym,
  • opracowywanie i wprowadzanie programów pilotażowych,
  • dążenie do wypracowywania rekomendowanych standardów w dziedzinie wolontariatu,
  • organizacja i koordynowanie planu pracy wolontariuszy (prowadzenie kart aktywności),
  • prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
  • współpracowanie z organizacjami pozarządowymi.

Pracownik biura wolontariatu podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka.