Strona Główna Dodatki Mieszkaniowe uprawnieni

uprawnieni

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. Najmcom i podnajemcom lokali mieszkalnych.

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

3. Osobom mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunki jakie należy spełniać, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy

OSIĄGANIE ODPOWIEDNIEGO DOCHODU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
1. 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym;
2. 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.


Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

ODPOWIEDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZAJMOWANEGO LOKALU

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1. 35 m kw dla 1 osoby
2. 40 m kw dla 2 osób
3. 45 m kw dla 3 osób
4. 55 m kw dla 4 osób
5. 65 m kw dla 5 osób
6. 70 m kw dla 6 osób.

Dodatkowo:
1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.
2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca sie na wózku inwalidzkim lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m kw. (o wymogu tym orzekają zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytaucji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
1. 30% albo
2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

liczba osób w gosp. dom.         pow. normatywna              30%                 50%
         1 osoba                                      35 m kw                  45,50 m kw        52,50 m kw
         2 osoby                                      40 m kw                    52 m kw            60 m kw
         3 osoby                                      45 m kw                  58,50 m kw        67,50 m kw
         4 osoby                                      55 m kw                  71,50 m kw        82,50 m kw
         5 osób                                        65 m kw                 84,50 m kw       97,50 m kw
         6 osób                                        70 m kw                   91 m kw             105 m kw

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

mops@mopslebork.pl

 

telefon / fax:

Sekretariat: 0-59 / 8622-711

Informacja: 0-59 / 8634-758


KASA CZYNNA
poniedziałek-piątek 
10.00 -13.30


Pracownicy socjalni przyjmują
poniedziałek-piątek 
7.00 -10.00

 


Kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek
12.00 -14.00ŚWIADCZENIA RODZINNE
przyjmują:


poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

500+
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek

nieczynne

STYPENDIA SZKOLNE
przyjmują:

 
poniedziałek
7.00 - 15.00
wtorek 
8.00 - 14.00
środa
8.00 - 14.00
czwartek
8.00 - 14.00
piątek
nieczynne

NOCLEGOWNIA:

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,


Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31