Strona Główna Projekty unijne

alt

Zrealizowano pierwszy etap projektu

„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

W ramach pierwszego etapu projektu instytucje pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wicku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)

oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców/

podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

realizowało aktywizację zawodową uczestników projektu w postaci m. in. doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy

oraz kursów i staży.

Grupę stanowiły w 100% osoby nieaktywne zawodowo – niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku,

deklarujące podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13 osób,

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 11 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 12 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 10 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 9 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 4 osoby,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 4 osoby.

W ramach pierwszego etapu projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz

z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy:

·Â19 osób podjęło trzymiesięczny staż zawodowy (w tym 5 osób z niepełnosprawnością)

·Â27 osób ukończyło kursy zawodowe (w tym 11 osób z niepełnosprawnością), które umożliwiły nabycie

podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym:

- kurs spawania metodą TIG,

- kurs obsługi wózka jezdniowego,

- kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

- kurs komputerowy ECDL (e-Citizen, Base, Web Editing),

- kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych,

- kurs kasy fiskalnej z przyuczeniem do zawodu sprzedawca,

- kurs florystyczny,

- kurs pomocy kuchennej.

W chwili obecnej przystąpiono do realizacji drugiego etapu projektu – zrekrutowano drugą grupę

uczestników i podjęto kolejne działania z zakresu aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego.

alt

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31