Strona Główna

aktualności

PROJEKT "DROGOWSKAZ-OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI" 

 

Starostwo Powiatowe w Lęborku zaprasza wszystkie chętne osoby, w wieku 18¬30 lat, które spełniają kryteria zawarte w § 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SIWZ

 

 

Dnia 8 listopada 2013 roku, tj. na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert upływającym 15 listopada 2013 roku, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku wpłynęło zapytanie (wniosek) dotyczący zapisu SIWZ przetargu na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS. Szczegóły w załączniku. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej w dniu 10 grudnia 2013 roku, w ramach projektu systemowego "Osoba aktywna - osobą samodzielną", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. W załączniku zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację i przeprowadzenie części II szkoleń z zakresu projektu systemowego "Osoba aktywna-osobą samodzielną" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.doc)ogłoszenie.doc

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku umieszcza w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku umieszcza ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na realizację szkoleń w ramach projektu systemowego "Ososba aktywna-osobą samodzielną" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia obejmują zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy. 

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.doc)ogłoszenie.doc

ROZPOCZĘCIE KURSU NA PRAWO JAZDY

 

Dnia 8 października rozpoczął sie kurs na prawo jazdy dla 14 beneficjentów projektu systemowego "Osoba aktywna-osobą samodzielną". Zarówno ten kurs jak i pozostałe szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

SPOSÓB NA SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej - przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, uprzejmie informuje, że od dnia 15 października rozpoczyna rekrutację osób i instytucji zainteresowanych założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej lub przystąpieniem do już istniejących spółdzielni socjalnych. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz (Pismo rekrutacja.pdf)Pismo rekrutacja.pdf

II KONFERENCJA PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

 

2 października 2013 roku w Sali Rajców Urzędu Miasta w Leborku odbyła się II Konferencja Przeciw przemocy w Rodzinie. Organizatorem konferencji był Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lęborku. W tym roku tematem wiodącym była problematyka dorosłej osoby doznającej przemocy. Na konferncję zostali zaproszeniu przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, pracownicy oświaty, przedstawiciele policji, organizacji pozarządowych i samorządowcy.

Więcej artykułów…

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

mops@mopslebork.pl

 

telefon / fax:

Sekretariat: 0-59 / 8622-711

Informacja: 0-59 / 8634-758


KASA CZYNNA
poniedziałek-piątek 
10.00 -13.30


Pracownicy socjalni przyjmują
poniedziałek-piątek 
7.00 -10.00

 


Kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek
12.00 -14.00ŚWIADCZENIA RODZINNE
przyjmują:


poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

500+
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek

nieczynne

STYPENDIA SZKOLNE
przyjmują:

 
poniedziałek
7.00 - 15.00
wtorek 
8.00 - 14.00
środa
8.00 - 14.00
czwartek
8.00 - 14.00
piątek
nieczynne

NOCLEGOWNIA:

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,


Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31