Strona Główna

aktualności

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku w załączniku umieszcza ogłoszenie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej usług cateringowych na spotkania grupowe  dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany  jest w ramach   Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014-2020.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku w załączniku umieszcza ogłoszenie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014-2020.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent.

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku,

ul. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork

Więcej…

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe na spotkania grupowe dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert  dotyczacych  zakupu i dostawy artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

odwołanie zapytania usługi cateringowe

Odwołanie zapytania ofertowego dot. usługi cateringowej na spotkania grupowe dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku odwołuje postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.07.2016 roku, nr 2.RPO.2016 roku dot. usługi cateringowej na spotkania grupowe dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przyczyną odwołania zapytania i unieważnienia postępowania jest potrzeba dostosowania zapytania ofertowego do procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Jednocześnie MOPS w Lęborku informuje, że po dokonaniu korekty zapytania ofertowego zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

Odwołanie zpytania ofert.

Odwołanie zapytania ofertowego dot. zakupu i dostawy artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku odwołuje postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.07.2016 roku, nr 1.RPO.2016 roku dot. zakupu i dostawę artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyczyną odwołania zapytania i unieważnienia postępowania jest potrzeba dostosowania zapytania ofertowego do procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Jednocześnie MOPS w Lęborku informuje, że po dokonaniu korekty zapytania ofertowego zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe na zakup i dostawy artykułów spozywczych

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert  dotyczacych  zakupu i dostawy artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

zapytannie ofertowe za usługi cateringowe

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe na spotkania grupowe dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

 

Rekrutacja uczestników do projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.

Rekrutacja uczestników do projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku będąc jednym z partnerów projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” ogłasza rekrutację do udziału w projekcie
w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierowane jest:

  • do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku zagrożonych wykluczeniem      społecznym, nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP, w szczególności do osób:
  • niepełnosprawnych
  • mających problemy opiekuńczo – wychowawcze

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Koszty jego organizacji są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej…

Więcej artykułów…

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

mops@mopslebork.pl

 

telefon / fax:

Sekretariat: 0-59 / 8622-711

Informacja: 0-59 / 8634-758


KASA CZYNNA
poniedziałek-piątek 
10.00 -13.30


Pracownicy socjalni przyjmują
poniedziałek-piątek 
7.00 -10.00

 


Kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek
12.00 -14.00ŚWIADCZENIA RODZINNE
przyjmują:


poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

500+
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek

nieczynne

STYPENDIA SZKOLNE
przyjmują:

 
poniedziałek
7.00 - 15.00
wtorek 
8.00 - 14.00
środa
8.00 - 14.00
czwartek
8.00 - 14.00
piątek
nieczynne

NOCLEGOWNIA:

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,


Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31