Strona Główna

aktualności

UWAGA:

OD WRZEŚNIA 2017 R. ZMIANA GODZIN

PRZYJMOWANIA WNIOSKÓWŚWIADCZENIA RODZINNE

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00

ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne
----------------------------------
500+
poniedziałek
8.00 - 17.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00

ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne
--------------------------------
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
poniedziałek
9.00 - 17.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
ŚRODA i PIĄTEK
nieczynne

plakat podglad

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zamieszcza zapytanie ofertowe dotyczące robót remontowo-konserwacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych noclegowni MOPS w Lęborku.

alt

Zrealizowano pierwszy etap projektu

„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

W ramach pierwszego etapu projektu instytucje pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wicku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)

oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców/

podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

realizowało aktywizację zawodową uczestników projektu w postaci m. in. doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy

oraz kursów i staży.

Grupę stanowiły w 100% osoby nieaktywne zawodowo – niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku,

deklarujące podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13 osób,

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 11 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 12 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 10 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 9 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 4 osoby,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 4 osoby.

W ramach pierwszego etapu projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz

z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy:

·Â19 osób podjęło trzymiesięczny staż zawodowy (w tym 5 osób z niepełnosprawnością)

·Â27 osób ukończyło kursy zawodowe (w tym 11 osób z niepełnosprawnością), które umożliwiły nabycie

podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym:

- kurs spawania metodą TIG,

- kurs obsługi wózka jezdniowego,

- kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

- kurs komputerowy ECDL (e-Citizen, Base, Web Editing),

- kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych,

- kurs kasy fiskalnej z przyuczeniem do zawodu sprzedawca,

- kurs florystyczny,

- kurs pomocy kuchennej.

W chwili obecnej przystąpiono do realizacji drugiego etapu projektu – zrekrutowano drugą grupę

uczestników i podjęto kolejne działania z zakresu aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego.

alt

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia dotyczącego "Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPS w Lęborku".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zamieszcza w załączniku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

„Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS”.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora-2

sp.z o.o. sp. Komandytowa z siedzibą w Lęborku

ul. Kossaka 81

84-300 Lębork

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Kryteriami oceny ofert były:

I kryterium – cena 60 %

II kryterium – dostępność do sanitariatów 20 %

III kryterium – brak barier architektonicznych 20 %

Ofertę oceniono w następujący sposób:

 

LP.

Nazwa firmy i adres

I kryterium

Cena jednego posiłku

II kryterium Dostępność do

sanitariatów

III kryterium

Bariery

architektoniczne

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora-2 sp. z o.o. sp. komandytowa

9,36 zł brutto

Tak- odległość - 4 m

Dwa stopnie schodów

2.

Ilość przyznanych punktów

60

20

10

 

 

Łącznie oferta uzyskała 90 pkt.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

 

OGŁOSZENIE

 

MOPS w Lęborku zamieszcza poniżej informację z otwarcia ofert.

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia kompleksowych usług pogrzebowych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na: świadczenie kompeksowych usług pogrzebowych. Szczegóły w załączniku.

Więcej artykułów…

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

mops@mopslebork.pl

 

telefon / fax:

Sekretariat: 0-59 / 8622-711

Informacja: 0-59 / 8634-758


KASA CZYNNA
poniedziałek-piątek 
10.00 -13.30


Pracownicy socjalni przyjmują
poniedziałek-piątek 
7.00 -10.00

 


Kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek
12.00 -14.00ŚWIADCZENIA RODZINNE
przyjmują:


poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

500+
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek
nieczynne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
przyjmują:
 
poniedziałek
8.00 - 15.00
wtorek i czwartek
8.00 - 14.00
środa i piątek

nieczynne

STYPENDIA SZKOLNE
przyjmują:

 
poniedziałek
7.00 - 15.00
wtorek 
8.00 - 14.00
środa
8.00 - 14.00
czwartek
8.00 - 14.00
piątek
nieczynne

NOCLEGOWNIA:

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,


Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 
Kwiecień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30