Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

Dobry Start 300+

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, podobnie jak przy świadczeniu „500+”. Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.
Od 1 sierpnia 2018 roku przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). W przypadku złożenia w okresie lipiec – sierpień prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.